Framsida
Søk: 
HjemKonsernForretningsområderProduktSelskaperHMS OG KSLedige stillingerKontakt
HMS OG KS

HMS OG KSHelse, miljø, sikkerhet (HMS) og kvalitetsikring (KS)
 
 

All skade kan forebygges.

 

HMR skal lede virksomheten slik at våre ansatte og andre aktører ikke utsettes for helse og sikkerhetsrisiko, og HMR skal ta vare miljøet lokalt og globalt.

 

Helse og sikkerhet avspeiles i våre kjerneverdier, og alle i virksomheten skal opptre ANSVARLIG. HMR skal oppfylle lovens intensjon og bokstav, og skal ha som AMBISJON å være proaktiv og kontinuerlig forbedre vårt HMS-arbeid.

 

HMR har som politikk å holde en høy standard i HMS-arbeidet. Dette gjør HMR i RESPEKT for våre ansatte, for andre aktørers liv og helse og for våre kunder. HMR mener at kvaliteten på tjenestene vi leverer, og våre resultater, henger nøye sammen med helse-, miljø- og sikkerhetsprestasjoner.

 

Vi har en 'null-toleranse'-politikk, som betyr at våre mål er:

  • Ingen ulykker på arbeidsplassen
  • Ikke arbeidsrelatert sykefravær
  • Ingen utilsiktede utslipp
  • Ingen klager fra kunder.

Det overordnede ansvaret for helse-, sikkerhets-, miljø- og kvalitetsstyringen i selskapet som helhet, tilhører administrerende direktør. Denne ansvarshavende ser til at de ulike retningslinjene blir fulgt. Utover dette mottar styret resultatrapporter regelmessig, og går gjennom retningslinjene med jevne mellomrom.

 

HMR sitt HMS og KS arbeid er basert på den norske loven om internkontroll i HMS-området, samt etterlevelse av ISO 9001:2015 styringssystem.


 

 
 
 
  Tilbake

 
HMR Group AS  -  Prestnesvegen 68  -  5450 Sunde  -  Norway  -  Tel.: (+47) 53 48 21 00  -  www.hmr.no  -  hmr@hmr.no
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS